HVAD ER ET IVÆRKSÆTTERSELSKAB?

BEMÆRK: Med virkning pr. 15. april 2019 er selskabsloven ændret, og det er nu ikke længere muligt at stifte nye IVS’er. Eksisterende IVS’er skal omdannes til ApS inden for 2 år. Læs mere her.

Generelt

Et iværksætterselskab (IVS) er den seneste form for selskab, som vi arbejder med i Danmark. Den store fordel ved stifte et iværksætterselskab er, at man er i selskabsformen uden at skulle indskyde penge. Denne form for selskab vil ofte bruges til mindre iværksættervirksomheder, som ikke har behov for større investeringer i forbindelse med stiftelsen af selskabet. Selskabsformen kan også bruges, hvis man mellem virksomheder ønsker at lave et projekt sammen. Hvis I er flere om at starte et iværksætterselskab anbefaler jeg, at I får lavet en ejeraftale. En ejeraftale kan vise sig at være det vigtigste dokument i et iværksætterselskab.

Inden at man stifter et iværksætterselskab skal man overveje, om man lige så godt kunne starte et ApS (Anpartsselskab). Man skal også overveje mulighederne for at lide et tab i virksomheden. Selvom man kun kan miste sit indskud og hvad man har kautioneret for, så har man ikke mulighed for at få fradrag for tab, som man har ved et enkeltmandsfirma eller et I/S (Interessentskab).

Kontakt advokat Henning Nygaard på tlf.nr. +45 4245 2800 for at høre mere.

Ejerforhold

Et iværksætterselskab er et selvstændigt juridisk objekt. Det vil sige, at selskabet er fuldstændig udskilt fra ejeren/ejerne. Et iværksætterselskab kan have en eller flere ejere, som både kan være fysiske personer eller andre selskaber.

Startkapital

Man kan i princippet starte et iværksætterselskab for 1 kr. Ledelsen er dog ansvarlig for, at selskabet har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til at opfylde sine løbende forpligtelser. Selskabet er forpligtet til at opspare 25% af det årlige overskud indtil kapitalen udgør 50.000 kr., hvorefter selskabet skal omdannes til et ApS.

Hæftelse

I et iværksætterselskab er der begrænset hæftelse. Det vil sige, at man som udgangspunkt kun hæfter med indskudskapitalen. Det er dog således i praksis, at ønsker man f.eks. et lån i forbindelse med stiftelsen af et iværksætterselskab, så vil ens bank som oftest kræve en personlig hæftelse, kaution, for banklånet.

Ledelse

Der skal indsættes en ledelse i et iværksætterselskab. Ledelsen kan være en direktion, en bestyrelse, et tilsynsråd, eller en kombination af disse.

Regnskab

Et iværksætterselskab er pligtig til at bogføre og til at udarbejde en årsrapport. Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabsloven, eller de internationale regnskabsstandarder. Alt afhængig af størrelsen og indholdet af en virksomheden, så kan der også være revisionspligt på selskabets regnskab. Kontakt din revisor herom.

Skat

Et iværksætterselskab skal betale selskabsskat af overskuddet. Hvis det besluttes at der skal udbetales udbytte til anpartshaverne, og dette er privatpersoner, så skal der betales udbytteskat. Hvis der er tale om et andet selskab, så vil udbyttet i mange tilfælde ikke udløse skat.

Kontakt advokat Henning Nygaard på tlf.nr. +45 4245 2800 for at høre mere.