Retssager

Retssager

Retssager

 

Vi har mange års erfaring i gennemførelse af retssager, og er dit trygge valg, når du skal bruge en advokat i en retssag.

 

Henning Nygaard sørger som procedureadvokat altid for, at din sag er skåret til og gjort tilgængelig og forståelig, når den fremlægges for retten. Henning Nygaard har igennem sin karriere oparbejdet en betydelig erfaring med at føre retssager af enhver karakter, ingen sag er for stor eller lille.

 

Advokat Henning Nygaard har gennemført Danske Advokaters specialistuddannelse i procedure, og er herudover  medlem af Foreningen af Procedureadvokater.

 

Den succesfulde retssag

 

En succesfuld gennemførelse af en sag starter med en grundlæggende forståelse af sagens faktuelle omstændigheder. Håndteringen af en tvist kræver ikke bare processuel erfaring – det kræver også branchekendskab og kendskab til de juridiske særdiscipliner, der regulerer området.

 

En nøgle til succes i en retssag er at fremhæve og holde fokus på en sags centrale problemstillinger, og samtidig være i stand til at formidle komplekse budskaber til retten på en let og forståelig måde.

 

Under hovedforhandlingen er det yderligere et krav, at der kan foretages en effektiv afhøring og modafhøring af vidner og parter.

 

Domstolsbehandling af en sag følger de processuelle spilleregler i retsplejeloven, og grundigt kendskab hertil er af afgørende betydning for en succesfuld gennemførelse af en retssag.

 

 

Specialer