Inkasso og gældsrådgivning for virksomheder

Inkasso og gældsrådgivning for virksomheder

INKASSO OG GÆLDSRÅDGIVNING FOR VIRKSOMHEDER

 

Vi har mange års erfaring med inkassosager, og vi leverer derfor hurtig og effektiv rådgivning på et højt fagligt niveau, hvilket er med til at sikre, at inddrivelsen af dine fordringer sker bedst muligt og mest omkostningseffektivt.

 

Vi kan på baggrund af vores erfaring også rådgive dig i at minimere tab på din virksomheds debitorer.

 

Vi lægger afgørende vægt på, at min rådgivning er af højeste kvalitet og løsningsorienteret, og tager hensyn til de kommercielle forhold og forretningsmæssige strategier, som gør sig gældende i den konkrete situation.

 

SELSKABERS OPHØR

 

Desværre sker det, at virksomheder er nødt til at lukke.

 

Ved en virksomheds ophør skal ejeren træffe beslutning om ophørsmåde, f.eks. om ophør skal ske i form af likvidation eller ved betalingserklæring.

 

Virksomheden vil endvidere skulle tage stilling til en række praktiske og juridiske spørgsmål omkring afvikling af virksomhedens aktiviteter.

 

Vi har stor erfaring med gennemførelse af virksomheders ophør. Vi kan være behjælpelig med afvikling af selskabets aktiviteter, den løbende administration, varetagelse af kontakt til revisor og offentlige myndigheder, varetagelse af selskabets interesser i forhold til eventuelle retstvister under likvidationen og eventuel udbetaling af provenu til selskabets ejere.

 

Står du over for at skulle lave en kontrolleret afvikling af din virksomhed, er vi et trygt valgt.

 

Vi har endvidere erfaring med insolvensretlige problemstillinger og har behandlet konkursboer i alle størrelser og inden for alle brancher. Vi vil derfor også kunne agere som kurator i konkursboer.

 

Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

 

 

Specialer