Immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder

 

I et moderne samfund, hvor virksomhedens navn, særlige kendetegn og rettigheder opnår en stadig større betydning i markedsføringen, er det vigtigt, at du kontinuerligt er opmærksom på overtrædelser eller misbrug af immaterielle rettigheder.

 

Desværre oplever vi en stigende tendens til, at erhvervsdrivende har udfordringer med, hvor grænsen går. Den teknologiske udvikling har gjort, at risikoen for krænkelser af patenter, varemærkerettigheder, brugsmodeller m.v. er øget. Resultatet er ofte store økonomiske tab for de retmæssige ejere. Ved du, hvor meget din virksomheds immaterielle rettigheder er værd?

 

Vi har stor forståelse for betydningen af virksomhedens særlige kendetegn, og kan yde rådgivning inden for konkurrence- og immaterialretten. Vi er behjælpelig både med sikring af nye rettigheder samt beskyttelsen af allerede stiftede rettigheder. For iværksættere vil det ofte være en fordel at være særligt opmærksom på immaterielle rettigheder. Kan du forudsige, hvor meget dit varemærke eller opfindelse er værd i fremtiden? Nej vel, derfor er det vigtigt at få rettigheden sikret.

 

Hvis en krænkelse er opstået, og en mindelig løsning ikke kan lade sig gøre, fører vi ligeledes sagen videre ved domstolene.

 

 

Specialer