Stiftelse af ApS

Stiftelse af ApS

Med virkning pr. 15. april 2019 er størrelsen af selskabskapitalen for anpartsselskaber sat ned fra DKK 50.000 til DKK 40.000.

Stiftelse af ApS

Der er mange fordele ved stiftelse af et ApS. En væsentlig fordel ved at lade dit valg falde på et ApS er særligt, at du udelukkende hæfter med den formue, som du indskyder i selskabet. Du vil med andre ord som udgangspunkt ikke komme til at hæfte personligt for eventuel gæld, der på et senere tidspunkt måtte forekomme i virksomheden.

Hvad kræver stiftelse af ApS?

Såfremt du ønsker at stifte et nyt anpartsselskab, vil det først og fremmest være nødvendigt, at du kan lægge en indskudskapital lydende på 40.000 kroner. Det kan enten være i form af kontanter, men det kan også være i form af værdier, som du skyder ind i selskabet. Ønsker du at indskyde værdier i dit selskab fremfor at indskyde kapital, vil der i så fald være tale om et ”apportindskud”.

Endvidere kan det anbefales, at du i forbindelse med stiftelse af ApS rådfører dig med en advokat, der sikrer, at selskabet stiftes korrekt – og det formår Advokatfirmaet Nygaard at hjælpe med.

Skema til stiftelse af ApS

Her kan du downloade skema som du kan udfylde til brug for stiftelse af ApS / Anpartsselskab.

Få professionel hjælp til stiftelsen af dit nye anpartsselskab

Advokatfirmaet Nygaard yder personlig og professionel juridisk bistand i forbindelse med stiftelse af ApS. Du får hjælp til at komme godt og sikkert igennem stiftelsen, og du får naturligvis også professionel og kyndig rådgivning, ligesom de spørgsmål du måtte have, bliver besvaret.

Når du vælger at få juridisk rådgivning hos Advokatfirmaet Nygaard, er du altid sikker på at få god og professionel hjælp fra en erfaren advokat, som besidder et omfattende kendskab til selskabsret.

Dit trygge valg er derfor Advokatfirmaet Nygaard, når du skal bruge hjælp til stiftelse af ApS.

Emner under selskabsret