Stiftelsesskema til selskaber

(Advokatfirmaet Nygaard er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter os til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger og vi skal således anmode om, at samtlige stiftere mailer kopi af enten kørekort eller pas sammen med kopi af sygesikringskort)
(Angiv hvilke forretningsmæssige aktiviteter skal selskabet anvendes til)
Et selskab kan fravælge revision, hvis det ikke overskrider to af tre nedenstående i første regnskabsår:
1. En nettoomsætning på kr. 8.000.000
2. En balancesum på kr. 4.000.000
3. Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret
(Regnskabsåret kan være kalenderåret, 01.01 – 31.12, eller f.eks. 01.10 – 30.09 m.fl.)
(Hvem skal tegne selskabet udadtil og forpligte selskabet f.eks. én direktør, den samlede bestyrelse m.v.)
(Du bedes anføre om selskabet skal momsregistreres, dvs. har en momspligtig aktivitet.)