Entrepriseret

Entrepriseret

Entrepriseret

 

Mange komplekse og omkostningstunge offentlige anlægsopgaver bliver i disse år planlagt og sat i gang. Bygge- og anlægsarbejder er i mange tilfælde karakteriseret ved teknisk prægede problemstillinger samt anvendelse af særlige aftaler og betingelser samt branchekutymer. De store projektiver giver også arbejder til en række mindre og mellemstore virksomheder, er din virksomhed én af dem, så kontakt mig for en drøftelse af din situation.

 

Vi rådgiver indenfor alle aspekter af bygge- og anlægsarbejder. I de tilfælde, hvor konflikter ikke kan undgås, bistår vi også ved behandling af voldgiftssager og retssager.

 

Kontakt os før entreprisekontrakten skrives under, så vi sammen kan se på de muligheder og udfordringer kontrakten indeholder.

 

 

Emner under fast ejendom