Spaltning og fusion

Spaltning og fusion

Spaltning og fusion

Fusioner og spaltninger er værdifulde værktøjer i forbindelse med omstrukturering af en virksomhed.

Vi har en omfattende erfaring med både fusioner og spaltninger. Vores rådgivning omfatter alle aspekter af omstruktureringen. Under hele processen samarbejder vi løbende med revisorer og andre rådgivere i det omfang, der er behov for det.

Kontakt os allerede nu for en drøftelse af mulighederne, idet langsigtet planlægning er afgørende for det bedste resultat.

Emner under selskabsret