Kapitalforhøjelse og nedsættelse

Kapitalforhøjelse og nedsættelse

Kapitalforhøjelse og nedsættelse

I nogle tilfælde er det nødvendigt at overveje en kapitalnedsættelse i et selskab. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor der er behov for at dække et underskud i selskabet, eller aktionærerne/anpartshaverne ønsker udlodning med henblik på at reducere selskabskapitalen.

Det er selskabets generalforsamling der træffer beslutning om en kapitalnedsættelse, og der er i forbindelse med en kapitalnedsættelse en række krav der skal være opfyldt, ligesom der skal ske registrering hos Erhvervsstyrelsen.

En kapitalnedsættelse kan også kombineres med en kapitalforhøjelse, f.eks. hvor egenkapitalen i selskabet er negativ. Ledelsen i et selskab har pligt til at reagere, hvis selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede selskabskapital.

En kapitalforhøjelse kan dog også gennemføres uden at selskabets egenkapital er tabt. Det kan f.eks. være hvis der sker en udvidelse af ejerkredsen, eller selskabet får en ny investor.

Uanset hvad baggrunden måtte være for, at din virksomhed overvejer en kapitalforhøjelse eller nedsættelse, så er vi dit trygge valg til at rådgive om processen.

Emner under selskabsret