Ansættelsesret

Ansættelsesret

Ansættelseskontrakt

 

Ansættelseskontrakten er et af de vigtigste dokumenter i ansættelsesforholdet. Den regulerer arbejdsgiverens og den ansattes indbyrdes rettigheder og forpligtelser. Derfor er det vigtigt, at ansættelseskontrakten udarbejdes korrekt.Der er mange forhold en arbejdsgiver skal være opmærksom på ved udarbejdelse af en ansættelseskontrakt. Herudover er der en række gyldighedsbetingelser der skal påses, f.eks. i relation til konkurrencebegrænsende klausuler.

 

Vi bistår med udarbejdelse af direktørkontrakter, kontrakter for ledende medarbejdere, kontrakter for almindelige funktionærer, projektmedarbejdere, timelønsansatte m.fl.

 

Advokat med speciale i ansættelsesret

 

Vi skræddersyer en ansættelseskontrakt ud fra de konkrete behov, ligesom vi er behjælpelig med at udarbejde en standardkontrakt, som kan anvendes fremadrettet i din virksomhed. Uanset hvilken model du har behov for, vil der blive sørget for at værne om virksomhedens forhold mest muligt i relation til opsigelse, immaterielle rettigheder, sygdom, kunde- og konkurrence beskyttelse m.v.

 

Hvis der er behov for det, bistår vi også med udtænkning af lønpakker indeholdende forskellige incitamentsordninger.

 

Når det sker, at din virksomhed må skille sig af med en medarbejder, hjælper vi med udarbejdelse af fratrædelsesaftaler, opsigelser og i særlige tilfælde bortvisning.

 

Såfremt du har brug for en advokat med speciale i ansættelsesret er Advokatfirmaet Nygaard det trygge valg.

 

 

Specialer