ÆNDRINGER I SELSKABSLOVEN – IVÆRKSÆTTERSELSKABERS UDFASNING OG NEDSÆTTELSE AF SELSKABSKAPITALEN FOR ANPARTSSELSKABER

Den 9. april 2019 vedtog Folketinget et forslag om at afskaffe iværksætterselskaber (IVS), og at kapitalkravet for anpartsselskaber nedsættes. Loven blev vedtaget med virkning pr. 15. april 2019. Ifølge lovforslaget har Rasmus Jarlov begrundet lovændringen med et formål om at fastholde den stigende interesse for selskabsstiftelse, samt at imødegå den forhøjede risiko for svig og opbygning af gæld til det offentlige.

 

Iværksætterselskabers afvikling

Siden 1. januar 2014 har det i Danmark været muligt at etablere et iværksætterselskab med en selskabskapital på blot DKK 1. Selskabsformen har særligt været interessant for iværksættere, der kunne stifte selskaber uden større økonomisk udskrivning. Af lovforslaget fremgår det, at forskellige analyser viser, at en del IVS’er har måtte dreje nøglen om igen og lade sig tvangsopløse. Politikerne har derfor haft en overvejelse om, hvorvidt det lave kapitalkrav har gjort det for nemt at stifte selskaber.

 

Af samfundsøkonomiske hensyn er det med det vedtagne lovforslag blevet besluttet, at iværksætterselskaber afskaffes for derved at mindske risikoen for tvangsopløsninger, svig og øget gældsstiftelse til det offentlige. Afskaffelsen har den konsekvens, at de nuværende IVS’er skal lade sig omregistrere til f.eks. et anpartsselskab inden for to år efter lovens ikrafttrædelse.

 

Selve omregistreringen kræver, at en vurderingsmand (en revisor) udarbejder en erklæring om, at selskabets kapital minimum udgør DKK 40.000 svarende til den nedsatte selskabskapital for ApS’er. Den toårige omregistreringsperiode giver selskaberne mulighed for at spare den påkrævede selskabskapital op.

Registreringen hos Erhvervsstyrelsen er gebyrfrit, hvorimod udgifterne til revisor skal betales af selskabet.

 

Når du omregistrerer dit IVS er det vigtigt, at du samtidig husker at ændre dine vedtægter, så de afspejler den nye selskabsform – ApS. En vedtægtsændring skal i øvrigt registreres hos Erhvervsstyrelsen inden for 14 dage efter vedtagelsen på generalforsamlingen.

 

En manglende omregistrering inden for to år efter lovens ikrafttræden kan medføre, at iværksætterselskabet oversendes til tvangsopløsning hos skifteretten. Når først selskabet er overgået til tvangsopløsning, kan det kun genoptages som et ApS. En sådan genoptagelse kræver iagttagelse af samtlige regler for ApS, bl.a. at selskabskapitalen udgør DKK 40.000, nye vedtægter m.v.

 

Nedsættelse af kapitalkrav fra DKK 50.000 til DKK 40.000 for anpartsselskaber

Af lovforslaget fremgår det også, at den stigende interesse for selskabsstiftelse i Danmark ønskes bibeholdt. Det skaber arbejdspladser, vækst og muligheder. En afvikling af IVS’er skal altså erstattes af nye tiltag, hvorfor kapitalkravet for anpartsselskaber samtidig sættes ned fra DKK 50.000 til DKK 40.000.

 

Med nedsættelsen af kapitalkravet nærmer vi os i Danmark det kapitalkrav, som vores nordiske nabolande sætter som minimumskrav. Det danske kapitalkrav udgør dog fortsat det højeste i disse lande selv efter nedsættelsen.

 

Det er væsentligt at bemærke, at jo større en selskabskapital, desto øget er sandsynligheden for, at en eventuel investor ønsker at investere i virksomheden. En solid selskabskapital skaber et indtryk af seriøsitet og tiltro til selskabet. Det vurderes, at en nedsættelse til DKK 40.000 stadig udgør en solid selskabskapital, der skaber den fornødne sikkerhed for potentielle investorer.

 

Giver artiklen anledning til spørgsmål, har du eller din virksomhed brug for juridisk assistance til ovenstående punkter eller andet, er du/I velkommen til at tage kontakt til os på cm@adv-nygaard.dk eller +45 42 45 28 03.