HVAD ER ET AKTIESELSKAB?

BEMÆRK: Med virkning pr. 1. juni 2019 er kapitalkravet til A/S’er sat ned til DKK 400.000. Du kan læse mere her.

Generelt

Aktieselskaber (A/S) er primært for de lidt større virksomheder. Der skal en del penge til, og der er flere krav til organisationen. Ved at stifte et aktieselskab signalere man til omverden, at man er seriøs omkring virksomheden, hvilket kan give forretningsmæssige fordele. Hvis I er flere der stifter et aktieselskab sammen, anbefaler jeg, at I samtidig får udarbejdet en ejeraftale. Ejeraftalen vil i mange henseende være det vigtigste dokument.

Kontakt advokat Henning Nygaard på tlf.nr. +45 4245 2800 for at høre mere.

Ejerforhold

Et aktieselskab er et selvstændigt juridisk objekt. Det vil sige, at selskabet er fuldstændig udskilt fra ejeren/ejerne. Et aktieselskab kan have en eller flere ejere, som både kan være fysiske personer eller andre selskaber.

Startkapital

For at starte et aktieselskab skal der være et minimums indskud på 500.000 kr. Indskuddet kan både være i form af kontanter eller aktiver. Hvis man ønsker at indskyde aktiver, skal der dog udarbejdes en vurderingsberetning af en revisor. Stifter man et aktieselskab med kontanter, kan man nøjes med at indbetale 25% af selskabskapitalen, selskabets ledelse har dog ret til at kræve den resterende aktiekapital indbetalt.

Hæftelse

I et aktieselskab er der begrænset hæftelse. Det vil sige, at man som udgangspunkt kun hæfter med indskudskapitalen. Det er dog således i praksis, at ønsker man et lån i forbindelse med stiftelsen af et aktieselskab, så vil ens bank som oftest kræve en personlig hæftelse, kaution, for banklånet. Jeg anbefaler at der altid forhandles omkring nødvendigheden af en kaution, da selskabskapitalen trods alt er noget større end ved et anpartsselskab eller iværksætterselskab.

Ledelse

I et aktieselskab skal der være en direktion og en bestyrelse eller et tilsynsråd. Der skal være mindst tre medlemmer af bestyrelsen eller tilsynsrådet, hvoraf flertallet skal vælges på generalforsamlingen. Hvis der er medarbejderrepræsentanter i selskabet, så har de ret til at være repræsenteret i bestyrelsen eller tilsynsrådet.

Regnskab

Et aktieselskab har pligt til at bogføre og til at udarbejde en årsrapport. Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabsloven, eller de internationale regnskabsstandarder. Alt afhængig af størrelsen og indholdet af en virksomheden, så kan der også være revisionspligt på selskabets regnskab.

Skat

Et aktieselskab skal betale selskabsskat af overskuddet. Hvis det besluttes at der skal udbetales udbytte til aktionærerne, og dette er privatpersoner, så skal der betales udbytteskat. Hvis der er tale om et andet selskab, så vil udbyttet i mange tilfælde ikke udløse skat.

Kontakt advokat Henning Nygaard på tlf.nr. +45 4245 2800 for at høre mere.