HVAD ER ET ANPARTSSELSKAB?

BEMÆRK: Med virkning fra 15. april 2019 er selskabsloven ændret, og kapitalkravet til anpartsselskaber udgør nu DKK 40.000. Læs mere her.

Generelt

Et anpartsselskab (ApS) er et af de mest udbredte selskabsformer i Danmark. En af de største fordele ved at stifte et anpartsselskab er tabsbegrænsningen. Man mister kun indskuddet, og hvad der måtte være kautioneret for. Selvom indskuddet er større end ved et iværksætterselskab, så vil man ofte lige så godt kunne vælge at stifte et anpartsselskab, da mange virksomheder alligevel vil indskyde mere end 50.000 kr. i virksomheden. Hvis I er flere der stifter et anpartsselskab sammen, anbefaler jeg, at I samtidig får udarbejdet en ejeraftale. En ejeraftale er i mange henseende det vigtigste dokument.

Kontakt advokat Henning Nygaard på tlf.nr. +45 4245 2800 for at høre mere.

Ejerforhold

Et anpartsselskab er et selvstændigt juridisk objekt. Det vil sige, at selskabet er fuldstændig udskilt fra ejeren/ejerne. Et anpartsselskab kan have en eller flere ejere, som både kan være fysiske personer eller andre selskaber.

Startkapital

For at starte et anpartsselskab skal der være et minimums indskud på 50.000 kr. Indskuddet kan både være i form af kontanter eller aktiver. Hvis man ønsker at indskyde aktiver, skal der dog udarbejdes en vurderingsberetning af en revisor.

Hæftelse

I et anpartsselskab er der begrænset hæftelse. Det vil sige, at man som udgangspunkt kun hæfter med indskudskapitalen. Det er dog således i praksis, at ønsker man et lån i forbindelse med stiftelsen af et anpartsselskab, så vil ens bank som oftest kræve en personlig hæftelse, kaution, for banklånet, nøjagtig som hvis der skulle stiftes et iværksætterselskab.

Ledelse

Der skal indsættes en ledelse i et anpartsselskab. Ledelsen kan være en direktion, en bestyrelse, et tilsynsråd, eller en kombination af disse.

Regnskab

Et anpartsselskab har pligt til at bogføre og til at udarbejde en årsrapport. Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabsloven, eller de internationale regnskabsstandarder. Alt afhængig af størrelsen og indholdet af en virksomheden, så kan der også være revisionspligt på selskabets regnskab.

Skat

Et anpartsselskab skal betale selskabsskat af overskuddet. Hvis det besluttes at der skal udbetales udbytte til anpartshaverne, og dette er privatpersoner, så skal der betales udbytteskat. Hvis der er tale om et andet selskab, så vil udbyttet i mange tilfælde ikke udløse skat.

Kontakt advokat Henning Nygaard på tlf.nr. +45 4245 2800 for at høre mere.