HVAD ER EN ENKELTMANDSVIRKSOMHED?

Generelt

Som det også fremgår af navnet, så er en enkeltmandsvirksomhed ejet af én person. At starte en enkeltmandsvirksomhed, er den nemmeste form for start af en virksomhed. Virksomheden er knyttet til ejeren personligt, og virksomheden bliver dermed blot en forlænget arm af ejeren.

Det er ofte en god idé med et enkeltmandsfirma, hvis man ønsker at komme hurtigt i gang. Herudover kan der være en fordel, hvis man er usikker på virksomhedens rentabilitet. Hvis man føler sig usikker på, om man kommer til at tjene penge på sin virksomhed, så er det en fordel med enkeltmandsvirksomheden, fordi man kan få fradrag for eventuelle tab. Man skal dog være opmærksom på, at hvis man konsekvent har tab, så risikerer man at SKAT vurderer, at der er tale om en hobbyvirksomhed, hvorefter man mister sin fradragsret.

Man kan ikke stifte en enkeltmandsvirksomhed, hvis man er flere om det. Man bør ikke etablere en enkeltmandsvirksomhed, hvis man har et erhverv hvor man risikere at skulle betale erstatning. Endelig bør man holde sig fra denne virksomhedsform, hvis man inden for kortere tid forventer at sælge eller generationsskifte virksomheden.

Kontakt advokat Henning Nygaard på tlf.nr. +45 4245 2800 hvis du vil høre mere.

Ejerforhold

Der kan kun være én ejer af en enkeltmandsvirksomhed, og dette skal være en fysisk person. Man kan altså ikke dele ejerskabet af en enkeltmandsvirksomhed.

Startkapital

Der skal ikke indskydes nogen former for startkapital, man kan derfor starte en enkeltmandsvirksomhed uden en krone på lommen.

Hæftelse

Da virksomheden er identisk med ejeren, er der en personlig hæftelse for ejeren. Det vil sige, at man hæfter for alle krav der måtte være mod virksomheden.

Ledelse

Der skal ikke være nogen direktion eller bestyrelse i virksomheden.

Regnskab

Man skal lave bogføring og et regnskab, som minimum for at opgøre moms og skat. Men der er for de flestes vedkommende intet krav om, at regnskabet skal videregives til andre. Såfremt regnskabet ikke skal videre gives til andre end ejerkredsen og skat, så er der ikke krav om at regnskabet skal opfylde årsregnskabsloven. Kontakt din revisor for at høre nærmere.

Skat

Da virksomheden er identisk med ejeren, skal skatten opgøres i forbindelse med ejerens øvrige indkomst. Der er flere muligheder for at opgøre skatten. Personlig indkomst, hvor man benytter de generelle regler der er for private personer. Virksomhedsordningen, hvor man læner sig op ad reglerne for selskaber. Kapitalafkastordningen, som er en mellemting mellem de to andre muligheder. Kontakt din revisor for at høre, hvilken ordning der passer til din virksomhed.

Kontakt advokat Henning Nygaard på tlf.nr. +45 4245 2800 hvis du vil høre mere.