HVAD ER ET INTERESSENTSKAB?

Generelt

Et interessentskab (I/S) minder meget om en enkeltmandsvirksomhed, forskellen er dog at der som minimum er to ejere af et interessentskab. Ejerne kan både være fysiske personer eller selskaber. En af fordelene ved et interessentskab er, at får man et underskud, så kan dette underskud trækkes fra i ens øvrige indkomst.

Det er meget hurtigt at komme i gang med et interessentskab, men man skal være sikker på, at man er enige om tingene, da man som interessenter er bundet op på hinanden. Hvis man starter et interessentskab, skal man derfor altid have lavet en forventningsafstemning mellem interessenterne, således at man arbejder mod det samme mål. Dette bør ske i en interessentskabskontrakt, som i mange henseende er interessentskabets vigtigste dokument.

Kontakt advokat Henning Nygaard på tlf.nr. +45 4245 2800 hvis du vil vide mere.

Ejerforhold

Hvis ejerne ikke laver en aftale om fordelingen af ejerandelene, så ejes interessentskabet ligeligt mellem ejerne.

Startkapital

Der skal ikke indskydes nogen former for startkapital, man kan derfor starte et interessentskab uden en krone på lommen.

Hæftelse

Ejerne af et interessentskab hæfter direkte for alle forpligtelser, som der måtte være for interessentskabet. Ejerne hæfter solidarisk, men har en af ejerne ikke mulighed for at betale, vil de andre ejere også skulle dække dennes andel. Hæftelsen er dog begrænset for de interessenter/ejere, der er kapitalselskaber.

Ledelse

Der er ved et interessentskab ikke noget lovkrav om, at der skal være en decideret ledelse. Det kan dog til vælges af ejerne. Hvis ejerne ikke aftaler andet, så skal alle væsentlige beslutninger i virksomheden vedtages gennem enighed i ejerkredsen.

Regnskab

Man skal lave bogføring og et regnskab, som minimum for at opgøre moms og skat. Men der er for de flestes vedkommende intet krav om, at regnskabet skal videregives til andre. Såfremt regnskabet ikke skal videre gives til andre end ejerkredsen og skat, så er der ikke krav om at regnskabet skal opfylde årsregnskabsloven. Kontakt din revisor for at høre mere.

Skat

Da virksomheden er identisk med ejerene, skal skatten opgøres i forbindelse med ejernes øvrige indkomst. Der er flere muligheder for at opgøre skatten. Personlig indkomst, hvor man benytter de generelle regler der for private personer. Virksomhedsordningen, hvor man læner sig op ad reglerne for selskaber. Kapitalafkastordningen, som er en mellemting mellem de to andre muligheder. Kontakt din revisor for at høre, hvilken ordning der passer på din virksomhed.

Kontakt advokat Henning Nygaard på tlf.nr. +45 4245 2800 hvis du vil vide mere.