FERIE OG SYGDOM

Medarbejdere omfattet af Ferieloven har ret til ny ferie, hvis medarbejderen bliver syg, efter ferien er påbegyndt. Konkret betyder det, at medarbejdere, der har optjent fuld ferie, dvs. mindst 25 dages ferie, har mulighed for erstatningsferie, hvis de skulle blive syge under en påbegyndt ferie.

Reglerne er dog således, at medarbejderen først har ret til ny ferie efter 5. sygedag. De første 5 sygedage udløser derfor ikke erstatningsferie.

Hvis medarbejderen er syg inden ferien påbegyndes, er medarbejderen i øvrigt slet ikke forpligtet til at påbegynde ferien.

For at få ferien erstattet er det en betingelse, at medarbejderen melder sig syg samme dag, som sygdommen opstår. Sygemeldingen skal gives efter de retningslinjer, som virksomheden har for sygemelding. Herudover skal der indhentes en lægeerklæring som dokumentation for sygdommen. Medarbejderen skal selv betale for lægeerklæringen. Medarbejderen har også pligt til at raskmelde sig til virksomheden, når sygdommen er ophørt.

Hvis medarbejderen bliver syg i weekenden, og ferien skulle begynde mandag morgen, så kan medarbejderen vælge ikke at påbegynde ferien. Tiden fra arbejdstids ophør fredag og frem til mandag morgen, er således virksomhedens ”risiko” i den sammenhæng.

Hvad nu hvis medarbejderen uheldigvis bliver syg i flere ferieperioder? De første 5 dages karens kan ligge spredt ud over ferieåret, og behøver ikke være sammenhængende. Er medarbejderen f.eks. syg 4 dage i én ferie, og efterfølgende 5 dage i en anden ferie, har medarbejderen samlet været syg i 9 dage, og vil have ret til 4 dages erstatningsferie.

Kontakt advokat Henning Nygaard på tlf.nr. +45 4245 2800 hvis du vil vide mere.