DET GODE GENERATIONSSKIFTE

Et vellykket generationsskifte kan være en tidskrævende proces, og den ideelle løsning kan være svær at finde. Ved at udvise rettidig omhu kan der dog opnås et godt og succesfuldt generationsskifte. Husk på, at et generationsskifte ikke behøver at være dyrt eller besværligt.

Der kan skrives og fortælles meget om et vellykket generationsskifte. Her vil jeg forsøge, at give dig 10 gode råd til overvejelser du bør gøre, for at gennemføre et generationsskifte succesfuldt og mere smidigt.

Kontakt advokat Henning Nygaard på tlf.nr. +45 4245 2800 for at høre mere.

 

Planlægning

Det kan ikke siges ofte nok. Planlægning er nøgleordet til at gennemføre et optimalt generationsskifte. Start forberedelserne i god tid, og forbered dig både mentalt og forretningsmæssigt.

En manglende grundig planlægning kan få fatale konsekvenser, f.eks. på den pris du opnår i forhandlingsprocessen. En anden faktor mange ikke overvejer er de skattemæssige konsekvenser.

Få fat i de rigtige rådgivere

Revisorer og advokater er nødvendige for at få styr på økonomi og jura i et generationsskifte. Herudover kan du have brug for andre rådgivere, der også kan hjælpe. Det kan f.eks. være en virksomhedsmægler eller din bankrådgiver.

Overvej nøje hvilke rådgivere du har brug for. På den måde undgår du et samarbejde med en tilfældig rådgiver, der ringer den dag, hvor du har mest travlt.

Lav en strategi

I forbindelse med planlægningen af et generationsskifte er det vigtigt, at du får udarbejdet en strategi over både de hårde og bløde værdier. Hvem skal overtage virksomheden – familie, medarbejder, ekstern køber, eller en kombination? Der gælder forskellige regler afhængig af, hvem der skal overtage virksomheden. Tag fat i din rådgiver, og få drøftet de forskellige muligheder.

En god strategi skaber bedre rammer for et generationsskifte, og kan også være med til at mindske de ubehagelige overraskelser.

Hvornår skal generationsskiftet gennemføres?

Medmindre din virksomhed lukker, kommer der til at ske et generationsskifte før eller siden. Det du skal gøre op med dig selv er, om et generationsskifte skal ske i levende live, eller ved arv.

Hvis du ikke interesserer dig for, hvad der kommer til at ske med den virksomhed du har opbygget, når du ikke er her mere, så behøver du ikke foretage dig noget. En bobestyrer, eller eventuelt et testamente, kommer til at afgøre, hvad der sker med virksomheden.

Hvis du derimod ønsker indflydelse, skal du beslutte, hvornår generationsskiftet skal ske. Du kan spørge dig selv, hvor længe du kan, og ønsker, at blive ved med at arbejde og være involveret i din virksomhed.

Hvordan skal generationsskiftet gennemføres?

Skal hele virksomheden overdrages på én gang, eller skal der være et glidende generationsskifte over flere omgange? Skal der ske et almindeligt salg af kapitalandelene? Skal der ske skattemæssig succession? Foreligger der en gaveoverdragelse? Skal betalingen ske ved lån, kontantbetaling eller måske ved erlæggelse af en arbejdsindsats?

Mulighederne er mange, og alle forhold er vigtige at tage stilling til for et vellykket generationsskifte. Jeg anbefaler dig at tage en snak med dine rådgivere omkring hvilken løsning, der kan være den bedste for dig.

Kontakt advokat Henning Nygaard på tlf.nr. +45 4245 2800 for at høre mere.

 

Virksomheden skal gøres klar til salg

Nu er du kommet så langt i processen, at du skal gøre din virksomhed klar til salg.

Her kan du med fordel overveje, hvilken juridisk struktur din virksomhed skal have. Det kan ofte være en fordel at virksomheden bliver drevet i selskabsform, og at både du og køber har et holdingselskab.

Herudover er det relevant at se på, om virksomheden kan ”slankes” ved salg af aktiviteter, udlodninger eller en kapitalnedsættelse. Det kan også overvejes om en fusion eller spaltning er relevant. Der kan være en række processer i virksomheden, der skal gennemgås, beskrives og effektiviseres. En dygtig advokat vil kunne hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger.

Endelig skal du også tage højde for overdragelsen af den viden, som du har opbygget i virksomheden igennem en årrække. Ofte synes det som en selvfølge, men opgaven er mere kompleks end som så.

Vurdér hvordan fremtiden ser ud

Jeg er sikker på, at du har fuldstændig styr på alle de successer, du har haft i din virksomhed, og de processer der har medført succeserne. Men har du også tænkt på fremtiden for virksomheden? Og ikke mindst din egen privatøkonomiske fremtid?

Mange tænker ikke på, at fremtidig succes ikke kommer automatisk blot fordi, at fortiden har været succesfuld.

Det er nødvendigt at have et øget fokus på fremtidig drift af virksomheden, påtænkte investeringer, produkt- og markedsudvikling m.v., alt sammen med henblik på at gøre virksomhedens fremtid mere interessant for en køber.

Din egen fremtid har også betydning. Har du sparet op til pension, eller har du sparet op i virksomheden? Det er som virksomhedsejer hensigtsmæssigt at etablere en privat opsparing, pensionsordning eller tilsvarende, for at undgå, at virksomheden fremstår som overkapitaliseret når den skal sælges.

Få værdiansat din virksomhed

Den ”rigtige” pris for din virksomhed kan være svær at fastsætte objektivt set. Der vil altid være to modsatrettede synspunkter hos en køber og en sælger.

Under forhandlingerne omkring prisen kan der dog anvendes forskellige beregningsmetoder, ligesom der er en række faktorer der kan indgå i prisfastsættelsen. Kort fortalt er der de bløde faktorer som markedsforhold, antallet af købere, historik, risici m.fl., og de hårde faktorer der oftest kan læses ud af regnskabet dvs. omsætning, DB, EBITA, EK m.fl.

Herudover er der forskellige værdiansættelsesmetoder som grundlæggende består af fire modeller; kapitalværdibaserede modeller, relative ansættelsesmodeller, substansværdimodeller og optionsmodeller. Hvilken der passer bedst på din virksomhed afhænger af de konkrete omstændigheder.

Uanset de mange metoder og faktorer, så drejer det sig i sidste ende om, at du skal blive enig med en køber om en pris. Modellerne er blot til for at give en indikation af størrelsen af købesummen.

Når I er blevet enige om størrelsen af købesummen, skal der også tages stilling til, hvordan betalingen skal ske. Selve betalingen hænger nært sammen med, hvordan din virksomhed skal overdrages. Skal der udarbejdes gældsbreve med årlige afdrag? Skal der hentes fremmedfinansiering? Eller kan I anvende en earn-out? Eller måske en kombination af disse eller andre modeller. Det er meget relevant at have fokus på skatteforhold når der vælges finansieringsmodel, idet både køber og sælger kan drage nytte heraf.

Køberen skal gøres klar til at overtage

En ofte overset opgave ligger i at gøre køberen klar til at overtage virksomheden og lederskabet. Det gælder her, som med øvrige forhold i et generationsskifte, at des tidligere du kommer i gang, des bedre et resultat opnår du.

Uanset det er et familiemedlem eller en ansat, der skal overtage din virksomhed, så er det vigtigt, at køber gøres klar til at drive virksomheden. Der er stor forskel på at kende til bestemte fagområder eller opgaver, og så til at kunne drive en virksomhed. Det kan derfor være nødvendigt med en ”oplæringsperiode” eller deciderede uddannelser i lederskab, økonomi, personale m.v. Alt afhænger det af køberens personlige egenskaber og kompetencer.

Forbered dig selv på generationsskiftet

I et generationsskifte drejer det meste sig ofte om jura og økonomi, men du skal også huske dig selv, og din familie. Det er vigtigt, at du gør dig din fremtidige rolle i virksomheden klar, hvis du overhovedet skal have en plads i virksomheden.

Gør også dig selv klart, hvilke drømme du har, og hvordan du ønsker din nye formue anbragt. Husk også at drøfte overdragelsen grundigt igennem med din familie, både ægtefælle og børn. Det kan være vigtigt at få udarbejdet, eller revurderet, testamenter, ægtepagter og ejeraftaler, så både du og din familie sikres bedst muligt. Også her kan en dygtig advokat være behjælpelig.

Kontakt advokat Henning Nygaard på tlf.nr. +45 4245 2800 for at høre mere.

Med en god planlægning kommer et vellykket generationsskifte, og så er der kun tilbage at nyde din nye frihed.