Overdragelse af dyrlægepraksis

Overdragelse af dyrlægepraksis

Overdragelse af dyrlægepraksis

Når en dyrlæge ønsker at overdrage sin praksis, er det muligt, at der allerede er etableret kontakt til en mulig køber. Hvis dette ikke er tilfældet, er der mulighed for at annoncere praksis til salg.

Når en praksis herefter ønskes overdraget, skal der mellem køber og sælger indgås aftale herom. Aftalen skal indeholde bestemmelser om overtagelsestidspunkt, salgspriser, herunder hvorledes goodwill er beregnet, overtagelse af lokaler, en eventuel pris for inventar og instrumenter/apparatur, overtagelse af personale samt udfærdigelse af eventuel refusionsopgørelse.

Da der er tale om en kompliceret proces anbefaler vi, at lade en professionel udarbejde den egentlige overdragelsesaftale. Vi har erfaring med overdragelse af dyrlægepraksis, herunder udarbejdelse af en overdragelsesaftale, der sikrer dine rettigheder.

Kontakt os for en drøftelse af din situation, så planlægger vi sammen dit køb eller salg.

Emner under selskabsret